Nieruchomość wystawiona do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni 152,54 m2, posadowionym na działce 182/4 o powierzchni 435 m2 położonej w Daszewicach przy ulicy Poznańskiej, gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Księga wieczysta nr PO1M/00019326/8.3

Cena z wyceny rzeczoznawcy 359.000,00 zł
słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel.618132901).