O firmie

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Mosinie na ryku lokalnym istnieje nieprzerwanie od 1947 roku.
Spółdzielnia została powołana w 1947 roku, w tamtym czasie liczyła 49 członków składających się głównie z rolników.
Obecnie Spółdzielnia zrzesza 88 osoby fizyczne w tym 54 członków zamieszkujących w miastach oraz 34 członków mieszkających we wsiach.
Spółdzielnia posiada grunty o powierzchni 65,3 tys. m2 na których zlokalizowane są budynki handlowe oraz jeden budynek administracyjny.
Podstawową działalnością Spółdzielni jest handel artykułami przemysłowymi w skład których wchodzą artykuły gospodarstwa domowego oraz towary masowe takie jak: materiały budowlane, opał i nawozy sztuczne. Ponadto Spółdzielnia prowadzi wynajem powierzchni handlowych i usługowych.
Od 2000 roku współpracujemy z Polskimi Składami Budowlanymi co pozwoliło nam na powiększanie asortymentu towarów do prowadzenia szerokich prac budowlanych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych sklepów i magazynów handlowych.